perjantai 6. maaliskuuta 2009

Asuntovälitys com uutinen

Asuntovälitys uutisista tuoreimpana paljon huomiota on saanut kiinteistövalitysfirma Igglon lopetus. Yritys lopettaa asuntovälitystoimininnan , mutta verkkopalvelu jatkaa Sanomien suojissa. Igglon perustajilla on jo uusia rajat ylittäviä suunitelmia. Igglo lopettaa kiinteistönvälityksen ja yhdistää kotimaan verkkopalveluissa voimansa Helsingin Sanomien omistaman Oikotie.fi:n kanssa.

Asuntovälitys LKV sivustolta lisätietoa Suomen asuntovälitysyrityksistä.

maanantai 17. marraskuuta 2008

Asunnon vuokraus lyhytaikaisissa työsuhteissa

Nykyään työsuhteet ovat usein kaukana eläkeviroista... Lyhytaikaiset työsuhteet ja muutamien viikojen tai kuukausien pituiset keikkiatyöt ovat lisänneet voimakkaasti lyhytaikaisten ja kalustettujen vuokra-asuntojen tarvetta. "Lyhytaikainen vuokra Helsinki" on yhtälö, johon yhä useammat vuokranvälittäjät tarjoavat sopivia ratkaisuja niin Helsingin seudulla kuin muissakin Suomen kaupungeissa.

sunnuntai 2. marraskuuta 2008

Vuokra-asunnon välittäjät Helsingissä

Helsingissä on firmoja, jotka ovat erikoistuneet vain ja ainoastaan vuokra-asuntojen välitämiseen. Kaupungista löytyy jopa asunnonvälitysfirmoja, jotka ovat erikoistuneet välittämään lyhytaikaisia vuokra-asuntoja, vuokra-asuntoja opiskelijoille, tai vuokra-asuntoja vanhuksille. Nettisivusto vuokra-asunnot-helsinki.com on koonnut Helsingin vuokra-asuntovälittäjiä yhdelle sivustolle ja kertoo niiden erikoisaloista taalla, joka säästää vuokra-asunnon etsijän aikaa ja vaivaa.

perjantai 24. lokakuuta 2008

Tontteja rakennusliikeiltä vuokra+asuntolupan helpottamiseksi?

Vuokra-asuntopulan helpottamiseksi monet ovat esittäneet, että tontteja hankkineet rakennusliikkeet luovuttaisivat niitä nyt vuokra-asuntotuotantoon, kun vapaarahoitteinen asuntorakentaminen on jyrkästi supistumassa. Jotkin rakennusliikkeet ovatkin tarjonneet omistamiaan tontteja valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon.

Se, että näin saadaan uusia tontteja kohtuuhintaiseen vuokra-asuntotuotantoon oletettavasti helpottaa vuokra-asuntopulaa, uutisoi Kauppalehti.

Kun tarjontaa on vähemmän kuin kysyntää, myös vuokrat tahtovat nousta. Keski-Uusimaa kertoi, että Keravan kaupungin vuokrataloyhtiö Nikkarinkruunu lisää asukkaidensa vuokrataakkaa -- jälleen kerran. Tällä kertaa vuokrankorotus on keskimäärin 4,1 prosenttia.

maanantai 20. lokakuuta 2008

Vuokra-asuntoihin sijoittaminen verovapaksi!

Vuokra-asuntoihin sijoittamista esitetään verovapaaksi, uutisoi Rakli tänään. Verovapaus olisi tosin vain vuokra-asuntoihin sijoittavan yhtiön , ei yksilön, etu.

Vuokra-asuntoihin sijoittavan yhtiön verovapautta koskeva sääntely on muutenkin parantunut. Eduskunnalle annetussa esityksessä ei esimerkiksi enää ole uudistuotantovelvoitetta, vaan uudistuotantoon kannustetaan mahdollisuudella jättää voitosta jakamatta osinkoa 40 %, jolloin 30 % on käytettävä 7 vuoden kuluessa enintään kolme vuotta vanhan asuntokannan hankintaan. Myös vieraan pääoman käyttöastetta on lisätty siten, että sen määrä voi olla 80 % taseen loppusummasta.

Ehdotuksessa on kuitenkin edelleen rajoituksia, jotka saattavat vaikuttaa siihen, syntyykö tällaisia yhtiöitä. Yhtiö velvoitetaan muun muassa edelleen tekemään maksimipoistot käyttöomaisuudestaan. Tämä tullee vaikuttamaan yhtiön osingonmaksukykyyn ja sitä kautta kiinnostavuuteen sijoittajia ajatellen.

Asiasta raportoineen RAKLIn näkemyksen mukaan vuokra-asuntoihin sijoittavien yhtiöiden syntymiseen voitaisiin kannustaa jo tehtyjen parannusten lisäksi lieventämällä ehdotuksessa olevia muitakin rajoituksia, esimerkiksi konsernirakenteisiin ja olemassa olevien yhtiöiden asemaan liittyen. Vaikka toimintaa jo harjoittava yhtiö voi siirtyä järjestelmän piiriin, voi siirtymävaiheen ajateltu verokohtelu käytännössä estää sen. Järjestelmän piiriin siirtyvän yhtiön nimittäin katsottaisiin luovuttaneen varansa, jolloin realisoimattomat arvonnousut ja piilovaraukset tuloutuvat. Uutena ehdotuksena tosin esitetään, että realisoituvan veron maksuunpanolle myönnettäisiin pyynnöstä lykkäystä 3 vuoden ajaksi.

perjantai 17. lokakuuta 2008

Asuntojen vuokrat nousussa

Rahoituskriisi, joka tuntuu olevan nykyään joka päivän ykkösuutinen, jäädyttää omistusasuntojen rakentamistahtia. Tämän päivän Helsingin Sanomat uutisoi Ihalaisen tiedotetta siitä, kuinka vuokra-asuntoja tulisi rakentaa nyt enemmän.

"Vuokra-asuntotuotannon vauhdittaminen on keskeinen keino edistää työpaikkojen ja työntekijöiden kohtaamista", Ihalainen sanoi tiedotteessaan.

Samaan aikaan kun kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarve kasvaa, asuntojen vuokra ovat nousussa, kirjoittaa Helsingin Sanomat.

keskiviikko 15. lokakuuta 2008

Jos urakkahinnat laskevat, halpenevatko vuokra-asunnot?

Vuokra-asuntojen rakennuskustannuksia odotetaan laskevan 15%. Tämä alentaisi uuden vuokra-asunnon vuokraa reilun euron neliömetriltä. Mutta alentaako tämä todellista vuokraa jota vuokralainen maksaa kodistaan?

Kiinteistöliitto vaatii 10.10.2008 nettiuutisissaan, että urakkahintojen lasku tulee hyödyntää vuokra-asuntotuotannossa.

Suomen Kiinteistöliitto mukaan kunnat ja muut vuokra-asuntojen omistajat voivat vuokratalojen urakkahintojen laskun ansiosta käynnistää rakennustöitä kannattavasti myös hiukan normaalia korkeammallakin korkotasolla, koska valtion korkotuki kattaa valtaosan korkotason noususta.

Vuokra-asunnon rakennuskustannuksien oletetaan alenevan, koska rahoitusmarkkinoiden kriisi aiheuttaa epävarmuutta vapaa-rahoitteinen asuntorakentamisessa. Edellisen asuntorakentamisen huippukauden jälkeen vuokra-asuntojen rakennuskustannukset pääkaupunkiseudulla laskivat vuodesta 1990 vuoteen 1992 peräti 24%, ja muualla Suomessa lähes 20%.

Jos rahoitusmarkkinakriisin pitkittyy, se voi haitata myös vuokra-asuntorakentamista. Tämän vuoksi Kiinteistöliiton mielestä valtiovallan on selvitettävä keinot vuokra-asuntotuotannon pääomittamisen varmistamiseksi. Valtion käynnistysavustusta vuokra-asuntokohteille on laajennettava Helsingin seudun lisäksi muille kasvualueille, joilla sosiaalisille vuokra-asunnoille on kysyntää myös pidemmällä aikavälillä.

Lisäksi Kiinteistöliitto vaatii , että korkotuetun asuntotuotannon käynnistymistä haittaavat yleishyödyllisyyssäädökset uudistetaan pikaisesti. Tämä tarkoittaa taloudellista voittoa tavoittelevien vuokratalojen omistajien ja voittoa tavoittelemattomien yleishyödyllisten omistajien erottaminen toisistaan.

Nykyinen järjestelmä, jossa liikeyritykset ja esimerkiksi yleishyödylliset opiskelija-asuntosäätiöt ovat samojen säädöksien ja tukien piirissä, ei toimi ja on muodostunut tosiasiassa esteeksi vuokra-asuntotuotannon lisäämiselle, Kiinteistöliitto raportoi. Lisäksi vuokra-asuntoihin sijoittavia kiinteistörahastoja koskevat verohuojennus- ja muut lait on saatava pikaisesti voimaan, jotta kiinteistörahastot voivat hyödyntää alentuvia urakkahintoja, Kiinteistöliitto vaatii.

Piensijoittajille vuokra-asuntoihin sijoittavat kiinteistörahastot tarjoaisivat uuden turvallisen ja vakaasti tuottavan sijoitusmahdollisuuden pörssi- ja pankkisijoituksien vaihtoehtona.

Sijoittaisitko Sinä vuokra-asuntoihin sijoittavaan kiinteistörahastoon?